Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach.
data opublikowania zdarzenia: 2018-07-19 19:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-07-19
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-08-06 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w poniższych załącznikach. (format .PDF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia informacji: 2018-07-19
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data dodania: 2018-07-19 19:00
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu916.2kB
  Ogłoszenie o zamówieniu

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:46
 • Projekt bud.-wyk. elektrowni PV COWIK Bartoszyce11.4MB
  Projekt bud.-wyk. elektrowni PV COWIK Bartoszyce

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:48
 • Przedmiar przyłączenia EPV COWiK Bartoszyce244.94kB
  Przedmiar przyłączenia EPV COWiK Bartoszyce

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:50
 • SIWZ COWiK Bartoszyce - TOM I IDW_12.07.2018400.42kB
  SIWZ COWiK Bartoszyce - TOM I IDW_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:50
 • SIWZ COWiK Bartoszyce TOM II WU375.95kB
  SIWZ COWiK Bartoszyce TOM II WU

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:52
 • SIWZ COWiK Bartoszyce TOM III PFU_12.07.2018160.71kB
  SIWZ COWiK Bartoszyce TOM III PFU_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:52
 • Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy_COWiK Bartoszyce_12.07.2018131.48kB
  Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:52
 • Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_COWiK Bartoszyce_12.07.201875.44kB
  Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:53
 • Załącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczenia_COWiK Bartoszyce_12.07.201896.1kB
  Załącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczenia_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:53
 • Załącznik nr 3a do IDW o braku podstaw do wykluczenia_na wezwanie Zamawiajacego_COWiK Bartoszyce_12.07.2018109.34kB
  Załącznik nr 3a do IDW o braku podstaw do wykluczenia_na wezwanie Zamawiajacego_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:53
 • Załącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitalowej_COWiK Bartoszyce_12.07.2018111.83kB
  Załącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitalowej_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:55
 • Załącznik nr 5 do IDW wykaz robót budowlanych_COWiK Bartoszyce_12.07.201885.03kB
  Załącznik nr 5 do IDW wykaz robót budowlanych_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:55
 • Załącznik nr 6 do IDW wykaz personelu_COWiK Bartoszyce_12.07.201892.23kB
  Załącznik nr 6 do IDW wykaz personelu_COWiK Bartoszyce_12.07.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:55
 • Załącznik nr 7 do IDW wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego_COWiK Bartoszyce_12.07.21857.76kB
  Załącznik nr 7 do IDW wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego_COWiK Bartoszyce_12.07.218

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-19
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-19 19:55
 • Komunikat174.36kB
  Komunikat

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-26
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-26 12:23
 • Strona 1142.96kB
  Strona 11

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-07-26
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-07-26 12:23
 • Komunikat 2772.82kB
  Komunikat 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-08-03
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-08-03 13:20
 • STWiOR PV COWiK Bartoszyce1.2MB
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-08-03
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-08-03 13:21
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia28.67kB
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-08-03
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-08-03 13:22
 • Unieważnienie postępowania450.7kB
  Unieważnienie postępowania

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-08-09
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-08-09 12:17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-09 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Wszystkie informacje zawarte są w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia informacji: 2018-08-09
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data dodania: 2018-08-09 12:18
Załączniki:
 • Unieważnienie postępowania450.7kB
  Unieważnienie postępowania

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia informacji: 2018-08-09
  • załącznik opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data dodania: 2018-08-09 12:20
[drukuj]