Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo - Ciepłowniczą Sp. z o.o. "COWIK" w Bartoszycach. (etap II)

9k=

 

Telemetria na służbie mieszkańców - uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą
Sp. z o.o. "COWIK" w Bartoszycach - etap II” Nr RPWM.03.01.00-28-0040/20-00
w ramach
Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy Region”1
Działania 3.1 - „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022
Całkowita wartość projektu: 1.721.352,11 zł
Wkład własny: 202.784,18 zł
Środki unijne: 1.149.110,34 zł

Cele projektu:

Głównymi celami projektu jest:
    • rozwój usług publicznych w COWiK Sp. z o. o. w Bartoszycach,
    • wdrożenie e-usług w COWiK Sp. z o. o. w Bartoszycach.

Cele szczegółowe:
    • zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego,
    • zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego;
    •  usprawnienia funkcjonowania administracji,
    •  wzmocnienia stopy cyfryzacji instytucji publicznych,
    •  rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług.
 
Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu będzie udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom w zakresie automatyzacji rozliczania i obsługi należności, a także zróżnicowanych kanałów elektronicznych, interakcji pomiędzy Wnioskodawcą a interesariuszami. By to było możliwe konieczne jest na początek zautomatyzowanie procesu odczytu liczników w regularnych i zsynchronizowanych odstępach czasu.
Wnioskodawca nie posiada automatycznych systemów odczytów wodomierzy. Pracownik musi objechać część miasta, żeby odczyty się zgrały, co wiąże się z kosztami. Realizacja niniejszego projektu jest najodpowiedniejszą i najnowocześniejszą możliwością do niwelacji zidentyfikowanych problemów oraz do zaspokojenia potrzeb interesantów. Telemetryczna kontrola liczników umożliwiająca odczyt za pośrednictwem sieci GSM oraz udoskonalenie rozliczeń mediów jest działaniem zmierzającym do wdrożenia e-usług, a tym samym zwiększenia podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Będzie miało również wpływ na obniżenie kosztów Zakładu, a tym samym zmniejszenia opłat dla mieszkańców. 

Planowane wskaźniki projektu:
    • liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API,
    • liczba utworzonych API,
    • liczba osób korzystających z usług publicznych on­line,
    • liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
    data wytworzenia: 2021-01-27
  • opublikował: Krzysztof Pszczoła
    data publikacji: 2021-01-27 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14057
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-27 12:11:52