Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

Taryfa opłat za ciepło od 01.12.2022

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. grudnia 2022 r.na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16. listopada 2022 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy opłat za ciepło.
W załączeniu Taryfa dla ciepła i cennik stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. dla odbiorców uprawnionych do średniej ceny z rekompensatą oraz pozostałych Odbiorców ciepła.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-11-28 09:30

Taryfa opłat za ciepło od 01.07.2022 (korekta)

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. lipca 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. wchodzi w życie korekta Taryfy opłat za ciepło.

Informujemy, że decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. o zatwierdzeniu zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 364 (1624) w dniu 9. czerwca 2022 r.

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 30 541,58 2 545,13 16,66
2 B 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 52 388,93 4 365,74 28,20
3 C 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 33 169,14 2 764,10 20,11
4 CZD 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 33 936,42 2 828,04 20,56
5 D 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 23 257,04 1 938,09 13,95
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW/miesiąc zł/GJ        
6 E   10 964,51 171,30        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00
 • Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność
i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło

Uzasadnienie korekty taryfy dla ciepła 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-07-01 00:00

Taryfa opłat za ciepło od 01.01.2022

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. stycznia 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. grudnia 2021 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło.

W załączeniu "Biuletyn Branżowy-Ciepło" wraz z nową taryfą opłat.

Średni wzrost opłat kształtuje się wysokości 37,5%.

Ww. wzrost cen ciepła jest spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ponad 250% w ciągu ostatnich 12 miesięcy),cen opału (ponad 70%) oraz cen zakupu energii elektrycznej (ok. 33%).

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 23 727,66 1 977,31 13,1
2 B 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 38 670,00 3 222,50 20,99
3 C 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 27 491,84 2 290,99 16,79
4 CZD 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 28 259,12 2 354,93 17,24
5 D 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 17 715,99 1 476,33 10,79
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW/miesiąc zł/GJ        
6 E   5 347,92 83,55        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00
 • Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność
i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

 

Taryfa opłat za ciepło od 01.08.2020

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. sierpnia 2020 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3. lipca 2020 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. 

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,61%.

 

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 21 280,46 1 773,37 11,29
2 B 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 36 649,44 3 054,12 19,41
3 C 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 23 956,42 1 966,37 14,35
4 CZD 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 25 923,23 2 160,27 15,58
5 D 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 14 016,12 1 168,01 8,23
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E   4 007,45 66,81        

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

    Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-07-31 12:46

Taryfa opłat za ciepło od 01.11.2019

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. listopada 2019 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. października 2019 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. W załączeniu Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz link do strony internetowej: Taryfy opublikowane w 2019 r.

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,41%.

Zgodnie  z uzasadnieniem w decyzji ww. korekta cen ciepła jest spowodowana wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz weryfikacji kosztów zakupu miału węgla kamiennego, stanowiących podstawę kalkulacji cen ciepła.

 

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 21 419,59 1 784,97 11,08
2 B 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 38 833,92 3 236,16 20,00
3 C 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 23 984,50 1 998,71 12,70
4 CZD 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 26 064,35 2 172,03 13,76
5 D 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 14 640,17 1 220,01 7,97
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E 49 925,99 4 160,50 58,50        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

    Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20573
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-28 09:27