Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

Uwaga awaria na sieci wodociągowej.
Przerwy w dostawie wody mogą wystąpić w rejonach ulic:
Wojska Polskiego, Andersa, Warszawska, Słoneczna, Sadowa,
Trwają prace w celu usunięcia awarii.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Aktualizacja.
Dzisiejsza awaria sieci wodociągowej została usunięta.
Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2024-06-04 15:06
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-04 17:15

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 26.01.2024r. (piątek). Spółka „COWIK” będzie nieczynna.
Zarządzeniem jako dodatkowy dzień wolny za 06.01.2024r.

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2024-01-24 14:03

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że z powodu konieczności usunięcia usterki w ciepłowni miejskiej dzisiaj tj. 27.12.2023 r. od godziny 22:00 do godziny 08:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepła oraz ciepłej wody. Dołożymy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.
Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-12-27 13:08

Obniżka opłat za ciepło od 01.12.2023 r.

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" w Bartoszycach niniejszym zawiadamia,
że w związku z obniżką cen ciepła z dniem 1. grudnia 2023 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7. listopada 2023 r. wchodzi w życie Taryfa opłat dla ciepła.
W załączeniu biuletyn URE z taryfą i cennikiem stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje,
że z powodu konieczności wykonania prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej
w dniach od 03.10.2023 r. (wtorek) od godziny 800 do dnia 04.10.2023 (środa) do godzin popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w rejonie ulicy Sikorskiego
oraz budynki przy ulicy Bema 55, 53-53a, 51,51a, 49, 45, 41, 39, 37, 35.
Dołożymy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.
Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-10-02 13:52

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że z powodu konieczności wykonania przeglądu sieci ciepłowniczej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w godzinach nocnych od 20.30 do 6.00 zgodnie z harmonogramem:
- 21. września br. (czwartek) i 22. września br. (piątek) – rejon ulic Chilmanowicza, Wyszyńskiego, Szarych Szeregów, tj. budynki Wyszyńskiego 2-2a, 4, 6, 8, 10, 1, 5, 5a, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 22, 24, Szpital Powiatowy, Powiatowa Komenda Policji, Chilmanowicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, Szarych Szeregów 2.
Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-09-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-09-18 14:32

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że z powodu konieczności wykonania przeglądu sieci ciepłowniczej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody zgodnie z harmonogramem:
- 11. września br. (poniedziałek) od godziny 08.00 do 12. września br. (wtorek) do godziny 08.00 – rejon
  ulic Okrzei, Paderewskiego, Ogrodowa, Nad Łyną, Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Traugutta, Pułaskiego,
  Mierosławskiego,
- 12. września br. (wtorek) w godzinach nocnych od 20.30 do 6.00 – rejon ulic Paderewskiego,
   Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Traugutta, Mierosławskiego,  
- 13. września br. (środa) w godzinach nocnych od 20.30 do 6.00 – rejon ulic Paderewskiego, Nad Łyną,
   Dąbrowskiego, Poniatowskiego, Traugutta, Mierosławskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-09-07
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-09-07 12:48

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że z powodu konieczności wykonania przeglądu sieci ciepłowniczej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w godzinach nocnych od 20.30 do 6.00 zgodnie z harmonogramem:
- 05. września br. (wtorek) – rejon ulic Okrzei, Paderewskiego, Ogrodowa, Nad Łyną, Dąbrowskiego,
   Poniatowskiego, Traugutta, Pułaskiego, Mierosławskiego,
- 06. września br. (środa) – rejon ulic Boh. Warszawy, Warszawska, Krótka, Poniatowskiego, Wajdy,
   Brzeszczyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Piłsudskiego, Boh. Monte Cassino, 11-go Listopada,
   Hubalczyków, Grota-Roweckiego, Słowackiego, Witosa, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Kętrzyńska,
- 07. września br. (czwartek) – rejon ulic Sikorskiego, Bema, Chilmanowicza, Wyszyńskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-08-31 08:08


Decyzja znak: BI.RZT.70.45.2023

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach uprzejmie zawiadamia, że z dniem 22.08.2023 wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bartoszyce na okres 3 lat, zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 20 lipca 2023 r., znak: BI.RZT.70.45.2023.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
   data wytworzenia: 2023-08-16
  • opublikował: Krzysztof Pszczoła
   data publikacji: 2023-08-16 18:27

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje,
że z powodu konieczności wykonania prac modernizacyjnych na sieci ciepłowniczej
w dniu 10.07.2023 r. (poniedziałek) od godziny 800 do godzin popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w południowym rejonie miasta (obszar miasta od Łyny
na południe). Dołożymy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania
ww. zakłóceń. Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2023-07-07
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2023-07-07 12:07

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. grudnia 2022 r.na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16. listopada 2022 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy opłat za ciepło.

W załączeniu Taryfa dla ciepła i cennik stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. dla odbiorców uprawnionych do średniej ceny z rekompensatą oraz pozostałych Odbiorców ciepła.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-11-28 08:00

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”. W dniu 21 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wzoru oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz. 1975), dalej jako: „Rozporządzenie”.

Ustawa zapewnia wsparcie dla podmiotów uprawnionych wymienionych w pkt. 4.1 poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Zgodnie z zapisami Ustawy uprawnieni odbiorcy powinni przedłożyć sprzedawcy ciepła oświadczenia, zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu. Oświadczenie należy przekazać sprzedawcy ciepła w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 11.10.2022 roku, lub po upływie tego terminu ze skutkiem obowiązywania średniej ceny ciepła z rekompensatą od następnego miesiąca. Oświadczenie powinno zawierać szacowaną ilość ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. odrębnie dla każdego obiektu, a także określić udział w zużyciu ciepła podmiotów uprawnionych.

Informujemy, iż od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 roku zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, będzie stosowana dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w ww. ustawie, średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Średnia cena ciepła z rekompensatą zgodnie z Ustawą przysługuje dla:

 • gospodarstw domowych – odbiorcy indywidualni ogrzewający lokale na potrzeby mieszkaniowe;
 • wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, składają oświadczenie: Załącznik nr 1.
 • podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, składają oświadczenie: Załącznik nr 1.
 • podmiotów wymienionych Art. 4.1 pkt 4 Ustawy (o ile złożą stosowne oświadczenie) będących:
  1. podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
  3. noclegownią albo ogrzewalnią,
  4. jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  5. podmiotem systemu oświaty,
  6. podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki,
  7. podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy,
  8. kościołem lub innym związkiem wyznaniowym,
  9. podmiotem prowadzącym działalność kulturalną
  10. podmiotem prowadzącym działalność archiwalną,
  11. ochotniczą strażą,
  12. placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  13. rodzinnym domem pomocy, albo mieszkaniem chronionym,
  14. centrum integracji społecznej,
  15. klubem integracji społecznej,
  16. warsztatem terapii zajęciowej,
  17. organizacją pozarządową,
  18. spółdzielnią socjalną,
  w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, składają oświadczenie: Załącznik nr 2.

Aby ułatwić Państwu oszacowanie ilości ciepła udostępnimy Państwu wydruki z systemu ewidencji sprzedaży ciepła, które zawierać będą dane historyczne dotyczące zużycia ciepła dla poszczególnych obiektów za analogiczny okres, tj. październik 2021 r. - kwiecień 2022 r,.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Judytą Lewandowską tel. +48 89 762 20 32, e-mail j.lewandowska@cowik-bartoszyce.pl.

Zwracamy się ze szczególną prośbą o możliwie najszybsze dostarczenie Oświadczeń do naszej Spółki.

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 01.07.2022 (piątek), siedziba Spółki czynna do godziny 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-07-01 12:35

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. lipca 2022 r. 
na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. wchodzi w życie korekta Taryfy opłat za ciepło.
W załączeniu "Biuletyn Branżowy-Ciepło" wraz korektą taryfy opłat oraz uzasadnienie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-06-28 13:52

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością konserwacji sieci ciepłowniczej przy ul. Wyszyńskiego informujemy, że w dniu 05.05.2022 od godziny 07:00 do godzin popołudniowych wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania do wszystkich budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej przy ulicach Wyszyńskiego, Chilmanowicza oraz Szarych Szeregów.

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość przerwy.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-05-04
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-05-04 12:24

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z awarią sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Bartoszyce zostały uruchomione rezerwowe źródła energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) w naszych obiektach , tj. w Zakładzie Energetyki Cieplnej oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji .
W związku z powyższym ciepłownia miejska, stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków pracują bez zakłóceń.
Jednakże z przyczyn niezależnych od Spółki brak dostawy energii elektrycznej powoduje zakłócenia pracy węzłów ciepłowniczych indywidualnych (automatyka i pompy), znajdujących się w Państwa budynkach, jak i węzłów cieplnych grupowych, znajdujących się na terenie osiedli.
W związku z powyższym mogą wystąpić zakłócenia w pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Właściwa dostawa energii cieplnej oraz ciepłej wody będzie możliwa po przywróceniu dostaw energii elektrycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-02-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-02-19 18:59

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że dnia 24.12.2021 (piątek) biuro naszej spółki będzie nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-12-23
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-12-23 09:57

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. stycznia 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. grudnia 2021 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło.

W załączeniu "Biuletyn Branżowy-Ciepło" wraz z nową taryfą opłat.

Średni wzrost opłat kształtuje się wysokości 37,5%.

Ww. wzrost cen ciepła jest spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ponad 250% w ciągu ostatnich 12 miesięcy),cen opału (ponad 70%) oraz cen zakupu energii elektrycznej (ok. 33%).

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 23 727,66 1 977,31 13,1
2 B 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 38 670,00 3 222,50 20,99
3 C 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 27 491,84 2 290,99 16,79
4 CZD 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 28 259,12 2 354,93 17,24
5 D 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 17 715,99 1 476,33 10,79
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW/miesiąc zł/GJ        
6 E   5 347,92 83,55        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00
 • Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność
i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-12-21
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-12-21 11:01

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej, w dniu 23.11 (wtorek), od godziny 8.00 do godzin popołudniowych będzie wyłączony z ruchu fragment ulicy A.Wajdy, na odcinku od ul. T.Kościuszki do pierwszego skrzyżowania z ul. E.Plater.

Schemat tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia prac znajduje się w załączniku.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-11-19 11:11

Rozpoczęcie Sezonu Grzewczego 2021/2022

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym planujemy rozpoczęcie od 8. września br. napełnianie instalacji c.o.
Jednocześnie informujemy o konieczności maksymalnego otwarcia zaworów grzejnikowych w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o. 
W przypadku budynków nie gotowych do napełniania prosimy o informację zwrotną z ich adresami.

Ponadto uprzejmie informujemy, że dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego istnieje możliwość rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez naszą Spółkę. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-09-06 12:50

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka „COWIK" w Bartoszycach informuje, że w związku z drugim etapem remontu odcinka
sieci ciepłowniczej przy ul. Bohaterów Warszawy  w dniach 07.09 (wtorek) - 10.09 (piątek)  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków przy następujących ulicach: 

Wajdy, Skłodowskiej-Curie, Witosa, Piłsudskiego, Boh. Monte Cassino, Kętrzyńska, Lipowa, Grota-Roweckiego, 11-go Listopada, Warszawska, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Słowackiego, Krótka, Korczaka oraz Bohaterów Warszawy 31, 29, 29a, 27, 25, 23, 10 i Poniatowskiego 1, 2, 2a, 3.

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość przerwy.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-09-03 09:23

O G Ł O S Z E N I E

 • brama-spis

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-08-24 13:19

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje o przywróceniu dostaw ciepłej wody użytkowej do budynków wymienionych w ogłoszeniu z 13 sierpnia 2021 r.
Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki prace remontowe odcinka magistrali ciepłowniczej zostały zakończone wcześniej niż planowano.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-08-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-08-19 11:26

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością remontu odcinka magistrali ciepłowniczej przy ul. Bohaterów Warszawy,  w dniach 17.08 (wtorek) - 20.08 (piątek)  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków przy następujących ulicach:

Starzyńskiego, Wajdy, Curie Skłodowskiej, Witosa, Piłsudskiego, Monte Cassino, Kętrzyńska, Lipowa, Grota Roweckiego, 11 Listopada, Warszawska, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Słowackiego, Krótka, Korczaka, Pl. Wolności, Mazurska

Bema 19, 17, 15, 13, 5, 1-3,

Pl. Konstytucji 3 maja 33-35, 18, 22-23, 24, 29,

Bohaterów Warszawy 31, 29, 29a, 27, 25, 23, 10,

Poniatowskiego 1, 2, 2a, 3

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość przerwy

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-08-13 10:21

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022

Link do przetargu: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765

Termin składania ofert: 02.07.2021 godz. 10:00

Data otwarcia: 02.07.2021 godz. 10:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-06-24 16:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 16:49

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 04.05.2021 (wtorek) nasze biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-04-30 13:15

O G Ł O S Z E N I E

Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stanowisko do samospisu dostępne w Urzędzie Miasta Bartoszyce.

Przypominamy Państwu, że z dniem 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Podstawową formą spisu jest samospis internetowy. Interaktywna aplikacja dostępna jest na stronie nsp2021.spis.gov.pl. Te osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:
– wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
– wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Dla osób nie mających dostępu do Internetu oraz odpowiedniego sprzętu komputerowego, Urząd Miasta Bartoszyce uruchomił stanowisko do samospisu. Na czas trwania spisu dostępne będzie ono w siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce (w godzinach pracy Urzędu) w pok. nr 1, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Biurem Spisowym w Bartoszycach pod nr telefonu 695 726 828.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-04-07 14:04
 • PlakatA3_NSP2021 nowa data

O G Ł O S Z E N I E

Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

Informujemy, że Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach będzie zapewniać naszym odbiorcom możliwość dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur od dnia 24 kwietnia 2021 r.

Dla celów uzyskiwania informacji w sprawie dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur prosimy korzystać z poniższych adresów poczty elektronicznej i telefonów:

Informacje będą udzielane na wniosek kierowany z adresów poczty elektronicznej, ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonej pomiędzy stronami w zawartych umowach.

Odbiorcy zainteresowani dostępem do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur muszą zatwierdzić stosowanie tej formy sporządzania faktur wypełnienie dokumentu ZGODA na dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur, który znajduje się na stronie
https://www.bip.cowik-bartoszyce.pl w dziale informacje dla odbiorców.

Wypełnioną ZGODĘ w celu weryfikacji należy dostarczyć osobiście do siedziby Spółki „COWIK” lub wysłać jako załącznik poprzez nasz Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.bip.cowik-bartoszyce.pl w dziale Elektroniczna Skrzynka Podawcza przy pomocy platformy ePUAP.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-04-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-04-06 10:42

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością modernizacji wymiennikowni przy 
ul. Ogrodowej 7 w dniach od 22.03.2021 do 26.03.2021 w godzinach 
od 8:00 do 14:00 wystąpią zakłócenia w dostawie ciepłej wody 
użytkowej do następujących budynków:

Ogrodowa 1A, 1B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 oraz Paderewskiego 16B

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań,
aby zminimalizować powyższe niedogodności.

Za utrudnienia przepraszamy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-03-18 14:33

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach informuje, że w związku z obecnie realizowaną przeprawą mostową i przebudową ulicy Poniatowskiego oraz pracami związanymi z uruchomieniem nowo wybudowanego odcinka magistrali wodociągowej, w dniach od 22. lutego od godz. 14.00 do dnia 23. lutego br. do godz. 14.00 może nastąpić nieznaczne obniżenie ciśnienia wody  w niektórych rejonach miasta.

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować powyższe niedogodności. 

Za ewentualne utrudnienia  przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-02-22 12:22

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,
w dniu jutrzejszym tj. 21.01.2021 planujemy zakończenie prac,
rozpoczętych w dniu 18.01.2021 przy usuwaniu przecieku na sieci ciepłowniczej przy ulicy Warszawskiej 19.
W tym celu niezbędne jest wstrzymanie dostaw ciepła w godzinach od 8:00 do godzin wieczornych
dla budynków przy ulicy Warszawskiej 7, 9-11, 13, 15-17, 16, 19, 20, 21, 23, Wajdy 4, 6,
Wojska Polskiego 2 i Mickiewicza 35.

Dokładamy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-01-20 12:37

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" w Bartoszycach informuje,
że z powodu konieczności usunięcia przecieku na sieci ciepłowniczej
przy ulicy Warszawskiej 19 od godzin przedpołudniowych dzisiaj tj.18.01.2021 r. wystąpią zakłócenia
w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach
przy ulicy Warszawskiej 7, 9-11, 13, 15-17, 16, 19, 20, 21, 23,
Wajdy 4, 6, Wojska Polskiego 2 i Mickiewicza 35.

Dokładamy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.
Zakończenie prac nastąpi w dniu dzisiejszym do godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-01-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-01-18 11:23

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" w Bartoszycach ma przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym (13.01.2021) zakończyliśmy prace nad usunięciem przecieku na sieci ciepłowniczej.
W związku z tym następuje sukcesywne przywracanie dostawy ciepła dla wszystkich naszych Odbiorców.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-01-13 14:55

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,
niestety z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych
nie udało nam się zakończyć rozpoczętych wczoraj prac (12.01.2021) przy usuwaniu przecieku na sieci ciepłowniczej.
W dniu dzisiejszym (13.01.2021) planujemy całkowite zakończenie prac.
W tym celu niezbędne jest wstrzymanie dostaw ciepła w godzinach od 9:00 do 14:00
dla południowego rejonu miasta (obszar miasta od Łyny na południe).

Dokładamy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-01-13
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-01-13 09:12

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje,
że z powodu konieczności usunięcia przecieku na sieci ciepłowniczej od godzin przedpołudniowych 
dzisiaj tj.12.01.2021 r. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
w południowym rejonie miasta (obszar miasta od Łyny na południe).

Dokładamy wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu trwania ww. zakłóceń.
Zakończenie prac nastąpi w dniu dzisiejszym do godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2021-01-12 10:12

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020r. (czwartek), biuro naszej firmy będzie nieczynne. Jest to dzień wolny ustalony na podstawie wewnętrznego zarządzenia, przypadający za święto z dnia 26 grudnia 2020r.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-12-22 12:28

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach informuje, że w związku z obecnie realizowaną przeprawą mostową i koniecznością budowy magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Poniatowskiego, w dniach 4. do 5. listopada br. włącznie może nastąpić okresowe obniżenie ciśnienia wody w niektórych rejonach miasta.
 
W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować powyższe niedogodności.
 
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-11-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-11-03 12:46

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w związku z pracami związanymi z remontem sieci ciepłowniczej w dniu 20.10.2020 (wtorek) mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła do budynków przy następujących ulicach:

Grota Roweckiego 1, 3-4
11 Listopada 8, 9
Lipowa 1
Kętrzyńska 26
Bohaterów Monte Cassino 1

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość przerw.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-10-19 09:51

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że z powodu awarii sieci wodociągowej na ulicy Żeromskiego, w dniu dzisiejszym (14.10.2020r.), wystąpi przerwa w dostawie wody na trenie osiedla „Działki”. 

Obecnie trwają intensywne prace w celu usunięcia awarii.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-10-14 13:51

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. "COWIK” w Bartoszycach informuje, iż w dniach od 12.10.2020 r. do 24.10.2020r. będziemy prowadzić wymianę naszych wodomierzy w ramach projektu pt.:

„Telemetria na służbie mieszkańców — uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo - Ciepłowniczą Sp. z o.o. "COWIK” w Bartoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Wymiana naszych wodomierzy obejmować będzie następujące ulice:

Krzywa, Moniuszki, Nowowiejskiego, PI. Pionierów i Szymanowskiego. (Wymiana dotyczy tylko odbiorców indywidualnych - domki jednorodzinne).

Wymiana w/w urządzeń jest obowiązkowa i bezpłatna

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie osobom upoważnionym przez Spółkę COWIK pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych, w których zlokalizowane są nasze urządzenia pomiarowe. Prosimy o przygotowanie miejsca montażu wodomierza (tj. odsunięcie szafek, usunięcie przedmiotów utrudniających dostęp do wodomierza). Kontakt z Państwem nawiążą osoby realizujące projekt z ramienia Spółki COWIK, posiadające stosowne upoważnienia oraz identyfikatory.

W przypadku braku możliwości udostępnienia pomieszczeń, studzienek wodomierzowych lub innych przeszkód, w określonym terminie lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 510 994 755 w godz. 830-1630.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-10-09 10:22

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach informuje, że w związku z pracami związanymi z remontem sieci ciepłowniczej w dniu 06.10.2020 (wtorek) mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła do budynków przy następujących ulicach: 

Poniatowskiego 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 11A, 12A, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19, 19A, 20, 20A, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Traugutta 17-18, 20, 21,

Korczaka lodowisko (BOSiR) , 

Słowackiego 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Dąbrowskiego 13.

Mickiewicza 22

Zakole, wszystkie budynki od nr 1 do 18

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość przerw. 

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-10-05 09:13

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w związku z pracami na odcinku sieci wodociągowej w dniu 30.09.2020r. (środa), w godzinach od 8:00 do 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy Poniatowskiego.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-09-29 11:49

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach  zawiadamia, że z powodu awarii sieci wodociągowej na ulicy Turkowskiego, w dniu dzisiejszym (14.09.2020r.), może nastąpić obniżenie ciśnienia wody w niektórych rejonach miasta do godzin wieczornych. 

Obecnie trwają intensywne prace w celu usunięcia awarii.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-09-14 13:35

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie informuje, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez Spółkę COWIK.
Dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego zapewniamy możliwość rozpoczęcia dostawy ciepła w najbliższym czasie.
W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na rozpoczęcie dostawy ciepła.
Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje niezwłocznie tylko i wyłącznie na pisemny (np. e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz po złożeniu oświadczenia, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.
Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Bema 36 lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl .

Informujemy, że dostawa ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez COWIK, jest realizowana w systemie całorocznym.
Nasza ciepłownia, jak również sieć ciepłownicza, pracuje 12 miesięcy, dlatego też dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego proponujemy możliwość prowadzenia dostawy ciepła w okresach przejściowych, a także w systemie całorocznym.
Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie budynki są zasilane z węzłów ciepłowniczych, które w trosce o Odbiorców
zostały wyposażone w automatykę pogodową, czyli system urządzeń, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku.
Analogicznie, kiedy temperatura wzrasta, dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany.
Automatyka pogodowa sprawia, że możliwość korzystania z ciepła możemy mieć przez 12 miesięcy.
Dodatkowo przy pracy całorocznej nie ma problemu z rozruchem instalacji c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, gdyż instalacja pracuje cały czas.

W okresach przejściowych, jak choćby jesienią, kiedy sezon grzewczy jeszcze się nie zaczął, czy wiosną, kiedy sezon grzewczy powoli dobiega końca, często zdarza się nam odczuwać dyskomfort związany z zimnymi kaloryferami.
Zapewnienie w mieszkaniu komfortu cieplnego przez cały rok znacząco wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim na zdrowie jego mieszkańców. Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji grzybami wewnątrz budynku oraz na elewacjach.
Dogrzane mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią.
Całoroczne ogrzewanie to również mniejsze koszty, gdyż dzięki automatycznej dostawie ciepła nie ma konieczności inwestowania i utrzymywania dodatkowych urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki elektryczne.
Doświadczeniem lat wcześniejszych sugerujemy, aby jesienią zbyt późno nie rozpoczynać dostawy ciepła, zaś wiosną zbyt wcześnie nie kończyć ogrzewania, gdyż nasze urządzenia samoczynnie ograniczają dostawę ciepła w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-09-09 12:53

O G Ł O S Z E N I E

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym planujemy rozpoczęcie od 7. września br. napełnianie instalacji c.o.

Jednocześnie informujemy o konieczności maksymalnego otwarcia zaworów grzejnikowych w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

W przypadku budynków nie gotowych do napełniania prosimy o informację zwrotną z ich adresami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-08-31 10:48

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach przypomina, że taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją nr BI.RET.070.720.2018.IT, z dnia 16 maja 2018 r. dla drugiego okresu obrachunkowego zostają utrzymane do dnia 31 sierpnia 2020 r. Stawki opłat zatwierdzone na trzeci okres obrachunkowy obowiązywać zaczną od dnia 1 września 2020 r. do dnia 13 czerwca 2021 r. Przesunięcie terminu wprowadzenia 3-go okresu spowodowane jest przez COVID-19, mających wpływ na sytuację finansową wielu Odbiorców usług.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-08-24 14:20

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek),
biuro Spółki z o.o. „COWIK”
będzie nieczynne.

Jest to dzień wolny, przypadający za święto
z dnia 15 sierpnia 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-08-10 13:46

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach informuje,

że w związku z obecnie realizowaną przeprawą mostową wraz z koniecznością

przebudowy sieci ciepłowniczej przez ulicę Poniatowskiego,

będzie wstrzymana dostawa ciepłej wody od 3. do 10. sierpnia br. włącznie,

w budynkach przy ulicy Poniatowskiego 4A, 5, 6, 7, 8, 11A, 12A, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19, 19A, 20,

21, Traugutta 17-18, 20, 21, Korczaka (BOSiR) , Słowackiego 28, 30, Dąbrowskiego 13.

W trosce o Odbiorców dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować długość ww. przerwy. 

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-07-31 10:36

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK" w Bartoszycach informuje,

że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych magistrali ciepłowniczej

przy ul. Gdańskiej, w dniu 23.07.2020r. od godziny 07.00, do godziny 15.00

zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się po południowej stronie rzeki Łyny

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-07-21 18:06

O G Ł O S Z E N I E

Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia,
że z dniem 01. sierpnia br. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 03. lipca br. wchodzi w życie nowa

"Taryfa dla ciepła".

W załączeniu "Biuletyn branżowy - ciepło" wraz z Decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 03. lipca br.

Średni wzrost opłat kształtuje się w wysokości 1,61 %.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-07-06 12:09

O G Ł O S Z E N I E

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu 19.06.2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00

na ulicy Poniatowskiego, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-06-17 12:00

COWICZANKA Z BARTOSZYC - WODA ZDROWA i CZYSTA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już od wielu lat opracowuje i propaguje standardy dotyczące jakości wody do picia gwarantujące, że woda będzie zdrowa i czysta. Spełnienie tych warunków oznacza, że woda z kranu jest bezpieczna dla konsumentów i może być spożywana, także bezpośrednio po pobraniu z kranu. Standardy te obowiązują również w Polsce. Woda produkowana i dostarczana przez Spółkę COWIK nie tylko spełnia wymagane minimalne standardy, ale dzięki podjętym przez Zarząd działaniom w trosce o Odbiorców już od kilkunastu miesięcy spełnia najwyższe zalecenia jakościowe.

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Bartoszyce, zezwalającej na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ujęcie wody zaopatrujące miasto w wodę zlokalizowane jest przy ulicy Limanowskiego 1. Obecnie eksploatowanych jest 8 studni. Woda pobierana jest z głębokości od 75 do 160 m. Warstwa wodonośna jest chroniona przed zanieczyszczeniem nadkładem gliny zwałowej. Pobór wody z ujęcia, w ilości niezbędnej do zaopatrzenia w wodę całego miasta, jest ponad 10-krotnie niższy niż dostępne zasoby, którymi dysponuje Spółka. Mieszkańcom nie grożą więc niedobory wody, nawet w wyniku długotrwałej suszy. Ze studni woda trafia na Stację Uzdatniania Wody (SUW), gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji na filtrach pośpiesznych. Następnie woda kierowana jest do ziemnych zbiorników retencyjnych. Stąd woda jest podawana i wtłaczana do wodociągowej sieci dystrybucyjnej. Zawartość żelaza, wynosząca w wodzie pobieranej ze studni wynosi ok. 2000 µg Fe/dm3, po uzdatnieniu spada poniżej 60 µg Fe/dm3 (norma 200 µg Fe/dm3). Zawartość manganu z ok. 100 µg Mn/dm3 w wodzie surowej jest redukowana do wartości wynoszącej zazwyczaj poniżej 10 µg Mn/dm3 (norma 50 µg Mn/dm3). Sieć dystrybucyjna na terenie miasta zbudowana jest z różnych materiałów i była budowana w różnych latach. Najstarsze, pochodzące jeszcze z początku XX wieku odcinki sieci są sukcesywnie wymieniane, zwłaszcza podczas remontów ulic.

W procesie produkcji i dystrybucji wody nie są do niej dodawane jakiekolwiek substancje chemiczne. Uzdatniona woda nie zawiera zanieczyszczeń mikrobiologicznych i w związku z tym nie jest poddawana procesom dezynfekcji, gdyż nie ma takiej konieczności. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom spełnia obecnie nie tylko wymagania zdrowotne Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ale także najwyższe standardy jakości. Należy zaznaczyć, że zawarte w naszej wodzie związki wapnia i magnezu są substancjami łatwo przyswajalnymi, bardzo korzystnymi dla zdrowia. Oba te pierwiastki są niezbędnymi dla życia mikroelementami i przyczyniają się do zmniejszenia zapadalności na choroby serca. Obecność wapnia i magnezu wiąże się jednak z obecnością węglanów powodujących tzw. twardość wody. Twardość naszej wody wynosi ok. 300 mg CaCO3/l (ok. 17 stopni niemieckich), co kwalifikuje ją jako wodę średnio-twardą. Jakość naszej wody jest częstokroć lepsza niż wielu wód stołowych kupowanych w butelkach. Natomiast cena (1 grosz za 2,5 litra wody) jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna w stosunku do wód butelkowanych (ponad 1 zł za litr). Oprócz tego, że oszczędzamy swój budżet domowy, to jeszcze dbamy o środowisko naturalne, gdyż nie produkujemy odpadów plastikowych. Należy jednak pamiętać, że jakość wody w kranie może ulec pogorszeniu ze względu na stan instalacji w budynku, za co odpowiada jednak właściciel budynku. Właściwy stan techniczny i odpowiednia eksploatacja (okresowe przeglądy, płukania a w razie konieczności wymiana) instalacji i urządzeń Odbiorcy może mieć decydujący wpływ na jakość wody wypływającej z kranu u konsumenta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-06-10 09:27

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją nr BI.RET.070.720.2018.IT, z dnia 16 maja 2018 r. dla drugiego okresu obrachunkowego zostają utrzymane do dnia 31 sierpnia 2020 r. Stawki opłat zatwierdzone na trzeci okres obrachunkowy obowiązywać zaczną od dnia 1 września 2020 r. do dnia 13 czerwca 2021 r. Przesunięcie terminu wprowadzenia 3-go okresu spowodowane jest przez COVID-19, mających wpływ na sytuację finansową wielu Odbiorców usług.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-06-08 09:55

CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK

W okresach przejściowych, jak choćby wiosną, kiedy sezon grzewczy powoli dobiega końca czy jesienią, kiedy sezon grzewczy jeszcze się nie zaczął, często zdarza się nam odczuwać dyskomfort związany z zimnymi kaloryferami. Zapewnienie w mieszkaniu komfortu cieplnego przez cały rok znacząco wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim na zdrowie jego mieszkańców. Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią. Całoroczne ogrzewanie to również mniejsze koszty, gdyż dzięki automatycznej dostawie ciepła nie ma konieczności inwestowania i utrzymywania dodatkowych urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki elektryczne. Doświadczeniem lat wcześniejszych sugerujemy, aby wiosną zbyt wcześnie nie kończyć, zaś jesienią zbyt późno nie rozpoczynać dostawy ciepła, gdyż nasze urządzenia samoczynnie ograniczają dostawę ciepła w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych.

Informujemy, że dostawa ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez COWIK, jest realizowana w systemie całorocznym. Nasza ciepłownia, jak również sieć ciepłownicza, pracuje 12 miesięcy, dlatego też dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego proponujemy możliwość prowadzenia dostawy ciepła w okresach przejściowych, a także w systemie całorocznym. Niemal wszystkie budynki są zasilane z węzłów ciepłowniczych, które w trosce o Odbiorców zostały wyposażone w automatykę pogodową, czyli system urządzeń, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku. Analogicznie, kiedy temperatura wzrasta, dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Automatyka pogodowa sprawia, że możliwość korzystania z ciepła możemy mieć przez 12 miesięcy i przy pracy całorocznej nie ma problemu z rozruchem instalacji c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, gdyż instalacja pracuje cały czas.

Jednocześnie przypominamy, że zakończenie, rozpoczęcie i wznowienie dostawy ciepła następuje tylko i wyłącznie na pisemny (np. e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja c.o. jest gotowa do odbioru ciepła (w przypadku wznowienia i rozpoczęcia). Wnioski należy kierować do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36, na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl lub do siedziby Spółki przy ul. Limanowskiego 1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-04-20 10:09

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej

w dniach od 07.04.2020 r. do 09.04.2020 r. w godz. 8°°14°°  

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody na ulicy Nad Łyną, blok: 1A, 1, 2, 3, 4

Za w/w utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-04-03 14:44

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA O AWARII CIEPŁOWNICZEJ

Informujemy, że dzisiejsza awaria ciepłownicza została usunięta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-04-01 20:51

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

zawiadamia,

że z powodu awarii ciepłowniczej od godzin przedpołudniowych dnia

dzisiejszego (01.04.2020 r.) nastąpiła

przerwa w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody

na terenie całego miasta.

Trwają intensywne prace w celu usunięcia awarii.

Przywrócenie dostawy ciepła powinno nastąpić jeszcze w dniu dzisiejszym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-04-01 11:07

O G Ł O S Z E N I E

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10:00 do 13:00 tylko poprzez Biuro Obsługi Klienta, znajdujące się na parterze budynku ul.Limanowskiego 1 – przyjmowanie wyłącznie pisemnej korespondencji.
 
Spółka będzie obsługiwała interesantów telefonicznie – tel. 89-762-20-32, wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej BIP COWIK: DANE TELEADRESOWE.
 
W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesanta wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Klienta
 
KASA znajdująca się w budynku przy ul. Limanowskiego 1 zostaje zamknięta
Wszelkich wpłat prosimy dokonywać w formie przelewu
 
Zmiana organizacji pracy COWIK w Bartoszycach obowiązuje
do odwołania.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-03-27
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-03-27 11:11

O G Ł O S Z E N I E

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od 13. marca 2020 r. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10:00 do 13:00 tylko poprzez Biuro Obsługi Klienta, znajdujące się na parterze budynku – przyjmowanie wyłącznie pisemnej korespondencji.
 
Spółka będzie obsługiwała interesantów telefonicznie – tel. 89-762-20-32, wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej BIP COWIK: DANE TELEADRESOWE.
 
W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesanta wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Klienta. 
 
KASA znajdująca się w budynku przy ul. Limanowskiego 1 zostaje zamknięta. 
Wpłaty proszę dokonywać w formie przelewu. 
 
Zmiana organizacji pracy COWIK w Bartoszycach obowiązuje
do dnia 27. marca 2020 r. włącznie.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-03-12 09:25

O G Ł O S Z E N I E

Od 1. marca 2020 roku

 

kasa pracuje w poniedziałki i wtorki

w godzinach od 7:30 do 14:00.

W środy, czwartki i piątki kasa nieczynna.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-02-28 09:53

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej

w dniu 22.02.2020 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 14:00

nastąpią przerwy w dostawie wody na ulicy Nad Łyną.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-02-21 14:19

OGŁOSZENIE

W dniach 24.12.2019 r. (wtorek) i 2.01.2020 r. (czwartek).

Kasa będzie nieczynna.

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-12-19 09:52

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza

Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z. o. o. „COWIK” w Bartoszycach,

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 oraz 2020 w Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółce z. o.o. „COWIK” w Bartoszycach.

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. listopada 2019 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. października 2019 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. W załączeniu Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz link do strony internetowej: Taryfy opublikowane w 2019 r.

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,41%.

Zgodnie  z uzasadnieniem w decyzji ww. korekta cen ciepła jest spowodowana wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz weryfikacji kosztów zakupu miału węgla kamiennego, stanowiących podstawę kalkulacji cen ciepła.

 

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 21 419,59 1 784,97 11,08
2 B 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 38 833,92 3 236,16 20,00
3 C 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 23 984,50 1 998,71 12,70
4 CZD 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 26 064,35 2 172,03 13,76
5 D 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 14 640,17 1 220,01 7,97
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E 49 925,99 4 160,50 58,50        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

    Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

O G Ł O S Z E N I E

Od 1. października 2019 roku

kasa pracuje w poniedziałki, wtorki i czwartki

w godzinach od 7:30 do 14:00,

w środy i piątki kasa nieczynna.

 

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-18 14:25

K O M U N I K A T

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Zarząd
Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie
informuje, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków zasilanych
w ciepło przez Spółkę COWIK.

 

Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje niezwłocznie tylko i wyłącznie na pisemny (np. e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz po złożeniu oświadczenia, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.

Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36 lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl.

Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie budynki są zasilane z węzłów ciepłowniczych, które w trosce o Odbiorców zostały wyposażone w regulatory pogodowe, utrzymujące temperaturę wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania w zależności od warunków zewnętrznych.

W przypadku ocieplenia (np. w dzień) ww. regulatory pogodowe samoczynnie ograniczają  dostawy ciepła, zaś podczas ochłodzenia (np. w nocy) powodują wzrost dostawy ciepła do budynków.

Dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego zapewniamy możliwość rozpoczęcia dostawy ciepła w najbliższym czasie.

W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na rozpoczęcie dostawy ciepła.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-16 08:46

K O M U N I K A T

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym planujemy rozpoczęcie

od 16. września br. napełnianie instalacji c.o.

Przypominamy o konieczności maksymalnego otwarcia zaworów grzejnikowych

w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

W przypadku budynków nie gotowych do napełniania prosimy o informację zwrotną z ich adresami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-09 10:13

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 02-03.07.2019 r. od godziny 07.00, do godziny 15.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-07-01 14:14

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 27.06.2019 r. od godziny 07.00, do godziny 14.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-06-26 11:53
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 11:57

K O M U N I K A T

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach uprzejmie przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 maja 2018 r., znak: BI.RET.070.720.2018.IT, z dniem 14 czerwca 2019 roku rozpoczyna się II okres obowiązywania taryfy za wodę i ścieki (od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy).

Decyzja (format PDF)

Postanowienie (format PDF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-06-10 13:56

Komunikat w sprawie możliwości wznowienia dostawy ciepła do mieszkań.

W związku z bardzo licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami mieszkańców Bartoszyc o zbyt niskich temperaturach w pomieszczeniach oraz w związku  z prognozami pogody na najbliższy okres, które nie przewidują zbyt wysokich temperatur zewnętrznych, Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie przypomina, że możemy wznowić dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez Spółkę COWIK. Wznowienie dostawy ciepła może nastąpić po pisemnym (np. e-mail) wniosku właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.
Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36
lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl. Jednocześnie przypominamy, że wznowienie, rozpoczęcie i zakończenie dostawy ciepła następuje tylko i wyłącznie na pisemny (np.e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja c.o. jest gotowa do odbioru ciepła (w przypadku wznowienia i rozpoczęcia).
Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie nasze węzły ciepłownicze dostarczające ciepło do budynków zostały wyposażone w regulatory temperatury wody zasilającej instalację centralnego  ogrzewania i nie ma potrzeby zbyt wczesnego zakończania dostawy ciepła, gdyż ww. urządzenia samoczynnie ograniczają  dostawy ciepła w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych.
W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na wznowienie dostawy ciepła.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-05-09 14:30

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami konserwacyjnymi sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 27.03.2019 r. od godziny 09.00, do godziny 14.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-26 10:57

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 26.03.2019 r. od godziny 09.00, do godziny 16.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-25 13:30

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 26.03.2019 r. od godziny 22.00, do godziny 6.00 dnia 27.03.2019 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody o odbiorców.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-25 11:36

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 marca 2019 roku zmieniamy dni obsługi kasy.

Kasa będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 14:00.

W piątki kasa będzie nieczynna.

Za niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-02-05 13:55

KOMUNIKAT

Nieuniknione podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej do mieszkań w 2019 r.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dniem 12 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa taryfa za ciepło. Poprzednia taryfa obowiązywała od 1 maja 2017 roku.

Spółka jak co roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożyła wniosek o zmianę taryfy w kwietniu 2018 roku. Planowana podwyżka miała uwzględniać przede wszystkim gwałtowny wzrost cen opału, jaki miał miejsce pod koniec 2017 roku. Ze względu na ogromną ilość wniosków składanych do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przez wszystkie podmioty dostarczające energię elektryczną i cieplną, wniosek Spółki „COWIK” został zatwierdzony dopiero na koniec grudnia. URE dwukrotnie przesuwał termin jego rozpatrzenia a wyjątkowy wzrost cen energii elektrycznej i tzw. uprawnień do emisji CO2 wpłynął na konieczność uzupełniania danych przez Spółkę. W okresie od zatwierdzenia poprzedniej taryfy w kwietniu 2017 roku do grudnia 2018 roku koszt opału wzrósł o ok. 33%, energii elektrycznej o ok. 5%, opłat związanych z ochroną środowiska o ok. 16% a uprawnień do emisji CO2 o ok. 454% (w 2017 r. kosztowały Spółkę ok. 220 000 zł a w 2019 r. będzie zmuszona zapłacić ok. 1 200 000 zł). Ponadto konieczne było uwzględnienie innych kosztów (wynagrodzeń, opłat dzierżawnych i podatków, remontów, materiałów, inwestycji itp.). URE, po dokładnej analizie dostarczonych przez Spółkę dokumentów, zatwierdził wzrost taryf za ciepło w wysokości 17,57%, w stosunku do taryfy z kwietnia 2017 roku.

Spółka „COWIK” od kilku lat podejmuje intensywne działania, mające na celu optymalizowanie kosztów ciepła, modernizując zarówno produkcję ciepła w ciepłowni, jak i jego dystrybucję. Wynika to z potrzeb prowadzenia zasobooszczędnej gospodarki, ograniczania emisji CO2, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (uwzględniania siły nabywczej odbiorców). W okresie ostatnich czterech lat Spółka prowadziła także nowe inwestycje, mające na celu objęcie usługami dostaw ciepła większej liczby mieszkańców Bartoszyc. Zmodernizowano podłączenie ok. 50 budynków wielorodzinnych, które zaprzestały lokalnego podgrzewania wody oraz przyłączono ok. 30 budynków do sieci miejskiej, umożliwiając mieszkańcom korzystanie zarówno z centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody. Działania te przyczyniły się do poprawy czystości powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym. Intensywne prace modernizacyjne i inwestycyjne spowodowały, że pomimo malejącego popytu, wynikającego z termomodernizacji budynków i oszczędności mieszkańców, cena jednostkowa produkcji ciepła utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W chwili obecnej, nawet po tak znacznej podwyżce, kształtuje się ona na jednym z najniższych poziomów, w odniesieniu do cen ciepła w innych miastach. W taryfie skalkulowanej na rok 2019 cena produkcji ciepła w Bartoszycach wynosi ok. 30 zł za GJ, podczas gdy zgodnie z komunikatem URE, średnia cena produkcji ciepła w kraju już w 2017 r. osiągnęła poziom ok. 40 zł za GJ.

Informujemy, że Spółka COWIK nie dostarcza do Odbiorców ciepłej wody, lecz jedynie ciepło do jej podgrzewania. Spółka nie ustala ostatecznych cen jednostkowych za 1 m3 ciepłej wody. Spółka COWIK nie ma także wpływu na sposób rozliczania opłat za korzystanie z centralnego ogrzewania, w tym ustalania wysokości zaliczek. Wysokość opłat i sposób ich rozliczania za korzystanie z ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania jest ustalana przez administratorów i może różnić się dla poszczególnych budynków.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-01-29 12:37

KOMUNIKAT

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 08.01.2019 r. od godziny 22.00, do godziny 6.00 dnia 09.01.2019 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody u odbiorców.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-01-08 11:32

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach

Wszystkie informacje dostępne w załączniku: "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-20 09:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach” – Nr postępowania: 271.3.2018.

Wszystkie informacje dostępne w załączniku: "Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-20 08:55

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w  przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Wszystkie informacje znajdują się w załączniku poniżej. (format .PDF)

Ogłoszenie

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w  przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Treść dostępna do pobrania poniżej (format .PDF).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-03 13:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-03 13:20

Ogłoszenie

Pojawił się nowy komunikat dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Znajduje się on w dziale "Nowe przetargi". Bezpośrednio do pobrania także tu: "KOMUNIKAT".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-30 14:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 14:18

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawił się przetarg nieograniczony na "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach".  Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznanie się z treścią.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-17 13:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 13:21

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie dotyczy postępowania "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWiK w Bartoszycach". Wszystkie informacje znajdują się w załączniku "Unieważnienie postępowania".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-09 13:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:02

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawiły się nowe załączniki dotyczące toczącego się postępowania: ”Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach”.

Są to: „Komunikat 2”,” STWiOR PV COWiK Bartoszyce” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”

Prosimy wszystkie zainteresowane podmioty o zapoznanie się.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-03 13:36
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 13:38

Komunikat

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegających na zmianie treści strony 11 projektu budowlano wykonawczego. Poprawna strona 11 w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-26 12:28
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 12:29

Ogłoszenie

W dziale "Nowe przetargi"  w sekcji dotyczącej "Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej" pojawiła się ""Informacja o treści złożonych ofert" i "Wybór oferty".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-26 11:57
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 12:20

Ogłoszenie

Informujemy o pojawieniu się nowego załącznika w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywna dostawę energii elektrycznej. Więcej informacji w załączniku "Komunikat 2" w dziale "Nowe przetargi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-20 12:08
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:16

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawił się przetarg nieograniczony na "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach".  Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznanie się z treścią.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-19 20:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:19

Ogłoszenie

Informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywna dostawę energii elektrycznej. Więcej informacji w załączniku "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia." w dziale "Nowe przetargi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-18 18:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:21

Ogłoszenie

W załącznikach informujemy o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści siwz w postępowaniu o sukcesywna dostawę energii elektrycznej.

Załączniki "Komunikat 1" i "Formularz ofertowy poprawiony" w dziale "Nowe przetargi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-16 13:49
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:32

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej. Wszystkie informacje znajdują się w dziale "Nowe przetargi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-10 11:16
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 11:17

Ogłoszenie

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka "COWIK" w Bartoszycach informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi oraz koniecznością remontu komina ciepłowni miejskiej będzie wstrzymana dostawa ciepłej wody na terenie całego miasta od 9. do 13. lipca br.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-06-29 12:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 12:07

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, zawiadamia, że regulator zewnętrzny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał w dniu 21 maja 2018 roku decyzję znak: BI.RET.070.720.1.2018.IT, zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W dniu 5 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej (decyzja i postanowienie w załączniku).

W związku z powyższym, w dniu 14 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe ceny i stawki opłat abonamentowych za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:

Wielkość cen i opłat za zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

identyfikator

Rodzaj cen i stawek opłat

 
 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy netto*

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy brutto**

 
 

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

2,95

3,19

 

A

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

15,33

16,56

 
 

B

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

6,31

6,81

 
 

C

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

3,59

3,88

 

D

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 1 miesiące

5,44

5,88

 
 

E

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 2 miesiące

2,72

2,94

 
 

F

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

2,17

2,34

 
 

 

Wielkość cen i opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

identyfikator

Rodzaj cen i stawek opłat

 
 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy netto*

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy brutto**

 
 

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

3,89

4,20

 

A

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

21,87

23,62

 

B

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

5,51

5,95

 

C

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

3,21

3,47

 

D

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 1 miesiące

4,61

4,98

 

E

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 2 miesiące

2,31

2,49

 

F

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

2,17

2,34

 

 

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

** W dniu ogłoszenia taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT nalicza się w wysokości 8% .

 

 

Dokumenty z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (format PDF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-06-08 13:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:41

Postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach na sezon grzewczy 2018/2019

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawiło się ogłoszenie o postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach na sezon grzewczy 2018/2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-04-18 12:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 12:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty. Nr sprawy 1/03/2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-03-19 12:26
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:32

ZARZĄDZENIE NR 1/12

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-12-12 10:48
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 10:49

OGŁOSZENIE O BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RADA NADZORCZA
WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZEJ
SPÓŁKI  z .o.o. „COWIK” w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce  ul.  Limanowskiego  1

Telefon 89 762 20 32  Fax  89  762 80 13
cowik@pro.onet.pl

Gł.  Księgowy  Tel.  89 762 80 03
j.reut@cowik-bartoszyce.pl

ZAPRASZA  UPOWAŻNIONE  PODMIOTY
DO  SKŁADANIA  OFERT  NA

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018”

Termin  składania  ofert    do 29.11.2017 r.  godz.  9:00
Termin  otwarcia  ofert         29.11.2017 r.  godz.  10:00

    Termin  przeprowadzenia badania:
•    do 31 marca 2018 roku badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 31 marca 2019 roku badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

    Termin złożenia dokumentacji z badania:
•    do 30 kwietnia 2018 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 30 kwietnia 2019 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

Informacje finansowe dotyczące Spółki w załączniku poniżej.

PODSTAWOWE INFORMACJE FINASOWE SPÓŁKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT

ZARZĄDZENIE NR 1/10

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-31 10:00

Ogłoszenie

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 listopada 2017 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło w następujących wysokościach:

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 19 214,08 1 601,17 10,21
2 B 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 31 539,24 2 628,27 16,91
3 C 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 22 875,45 1 906,29 12,46
4 D 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 12 881,62 1 073,47 7,13
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
5 E 46 722,63 3 893,55 59,29        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października o zmianie taryfy. (format PDF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-20 08:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 08:56

Ogłoszenie

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach 
informuje, że od 11 września br. rozpocznie się napełnianie instalacji c.o.
W związku z tym konieczne będzie maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych
w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-09-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-09-06 09:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 09:02

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1 zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Bartoszyce, z dnia 25.05.2017 r., wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, obowiązujące w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., w następujących wysokościach:

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

2,82

3,05

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,05

3,29

Wysokość ceny za odprowadzenie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

3,74

4,04

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,11

3,36

Informujemy naszych szanownych odbiorców, że podajemy do Państwa wodę głębinową po naturalnych procesach uzdatniania.

Zarząd Spółki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-31 11:13

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach.

Pełne informacje, wraz z załącznikami dotyczącymi postępowania dostępne w dziale "Nowe przetargi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-17 12:20

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 maja 2017 r. na podstawie Uchwały Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowa Taryfa opłat za ciepło.

Dokładne informacje dostępne w dziale "Aktualne ceny - ciepło".

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-04-27 14:58

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

informuje, że posiada na sprzedaż następujące przedmioty:

 

Aktualizacja z dnia 16.08.2018 - wszystkie przedmioty zostały sprzedane.

 

 • W sprawie przedmiotów (punkt od 3 do 7) osoba kontaktowa:

Guttmann Adam,tel. 508 151 102

 

1. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 4ZPP-250/S

Nr. Identyfikacyjny 4221

Rok produkcji:1978

 

2. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 28ZPP-36H6A

Nr. Identyfikacyjny 1469

Rok produkcji:1972

 

3. Kalorymetr KL-11 (MIKADO)

TYP/MODEL:KL-11 „MIKADO”

Nr. Identyfikacyjny:1138

Rok produkcji:1997

Producent: Precyzja-Bit Sp. z o.o. Gdańsk

 

4. Piec do oznaczania zawartości siarki w węglu.

TYP/MODEL:PR-45/1350-M

Nr. Identyfikacyjny:162-05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

5. Piec komorowy do badania zawartości popiołów w paliwach stałych.

TYP/MODEL:PM-6/1100-A

Nr. Identyfikacyjny:175-04/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

6. Laboratoryjny Młynek Wibracyjny

(przeznaczony do mielenia suchych próbek laboratoryjnych o twardości 8,5 w skali Mohsa. Maksymalna ilość mielonego materiału 100 ml.)

TYP/MODEL:LMW/ZR

Nr. Identyfikacyjny:01/05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Testchem” Pszów

 

7. Kruszarka Ślimakowo-Tarczowa

TYP/MODEL:ST-1

Nr. Identyfikacyjny:K56/2003

Rok produkcji:2003

Producent: Zespół Szkół Zawodowych nr. 2 w Zawierciu

 

Poniżej w załącznikach w formacie PDF dokładne informacje na temat przedmiotów.

 

INFORMACJA O TWARDOŚCI WODY

Informujemy, że twardość wody wodociągowej wynosi około 300 mg CaCO3/l (woda średnio - twarda).

Powyższa informacja przedstawia przybliżoną wartość twardości wody i służy wyłącznie celom informacyjnym (ustawienia sprzętu AGD).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2015-08-28 14:07

[KOPIA]
Ogłoszenie

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. listopada 2019 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. października 2019 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. W załączeniu Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz link do strony internetowej: Taryfy opublikowane w 2019 r.

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,41%.

Zgodnie  z uzasadnieniem w decyzji ww. korekta cen ciepła jest spowodowana wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz weryfikacji kosztów zakupu miału węgla kamiennego, stanowiących podstawę kalkulacji cen ciepła.

 

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 21 419,59 1 784,97 11,08
2 B 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 38 833,92 3 236,16 20,00
3 C 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 23 984,50 1 998,71 12,70
4 CZD 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 26 064,35 2 172,03 13,76
5 D 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 14 640,17 1 220,01 7,97
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E 49 925,99 4 160,50 58,50        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

    Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-05 08:40:44