Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo - Ciepłowniczą Sp. z o.o. "COWIK" w Bartoszycach. (etap I)

9k=

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez

Wodociągowo - Ciepłowniczą Sp. z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

w ramach

Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”

Działania 3.1. – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji: 07.01.2019 – 31.12.2021.

Całkowita wartość projektu: 3 097 582,90 zł.

Wkład własny: 346 978,21 zł.

Środki Unijne: 1 966 209,87 zł.

Cele projektu:

  • rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności Wnioskodawcy po roku 2021,
  • rozwój usług publicznych w „COWIK” w Bartoszycach po roku 2021,
  • wdrożenie e-usług w „COWIK” w Bartoszycach po roku 2021,
  • podniesienie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego poprzez wdrożenie ZSI i nowoczesnych rozwiązań w zakresie przechowywania i przetwarzania danych,
  • skrócenie czasu obsługi klienta – elektroniczny obieg dokumentów.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu będzie udostępnianie usług elektronicznych interesariuszom w zakresie automatyzacji rozliczania i obsługi należności, a także zróżnicowanych kanałów elektronicznej interakcji pomiędzy Wnioskodawcą, a interesariuszami, w szczególności związanymi z dostarczaniem mediów. By to było możliwe konieczne jest na początek zautomatyzowanie procesu odczytu wodomierzy w regularnych i zsynchronizowanych odstępach czasu. Projekt przewiduje zakup n/w urządzeń i usług elektronicznych:

  • zakup, uruchomienie i wdrożenie urządzeń oraz modułów telemetrycznych wraz z systemem nadzoru,
  • budowa Portalu e-usług (eBOK) + e-usługi (system e-usługi),
  • zakup środków trwałych.

 

Planowane wskaźniki projektu:

  • liczba osób korzystających z usług publicznych on-line,
  • liczba pobrań/ odtworzeń dokummmentów zawierających informacje sektora publicznego,
  • zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego,
  • zwiększenie wykorzstania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
    data wytworzenia: 2019-05-24
  • opublikował: Krzysztof Pszczoła
    data publikacji: 2019-05-24 11:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16645
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-27 12:13:50