Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

22 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Wywóz i zagospodarowanie lub składowanie odwodnionego osadu pościekowego z Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach . Wymagany termin wykonania zamówienia: Rok 2005 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 PLN brutto można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena – 95 % Warunki płatności – 5 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wywóz i zagospodarowanie osadów.”. i „Nie otwierać przed 08.12.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-12-08 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-12-08 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 24 Prawa zamówień publicznych: Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 762 80 11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-10-13 13:02
20 / 2004
RADA NADZORCZA WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZEJ SPÓŁKI Z O.O. „COWIK" 11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1 Telefon (0-89) 762-20-32, fax (0-89) 762-80-13 Gł. księgowy (0-89) 762-80-03 ZAPRASZA UPOWAŻNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I STANOWIACYCH JEGO PODSTAWĘ KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁKI ZA ROK 2004 Termin zbadania do 31.03.2005 r. Termin składania ofert do 15.10.2004 r. Termin rozpatrzenia ofert do 31.10.2004 r.

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-09-16 13:14
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-16 13:14
19 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Wymianę wyłączników APU 30 na wyłączniki DPX 1250 z układem zdalnego sterowania z blokadą elektryczną między wyłącznikami w SUW w Bartoszycach. Wymagany termin wykonania zamówienia: Do 30 10 2004 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena – 90 % Gwarancja – 10 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wymiana wyłączników.”. i „Nie otwierać przed 30.08.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-08-30 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-08-30 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach przetargu są : Stanisław Kusy tel. 762 80 02 Mirosław Bieńkowski tel. 762 80 11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-08-13 09:01
18 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Dostawę i montaż zestawu pompowego II stopnia do SUW w Bartoszycach. Wymagany termin wykonania zamówienia: Do 15 10 2004 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena – 80 % Referencje – 5 % Warunki płatności – 5 % Gwarancja – 10 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa i montaż zestawu pompowego II stopnia do SUW w Bartoszycach.”. i „Nie otwierać przed 17.08.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-08-17 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-08-17 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach przetargu są : Stanisław Kusy tel. 762 80 02 Mirosław Bieńkowski tel. 762 80 11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-08-03 10:58
17 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Dostawę podgrzewacza wodnego PW 160 do kotła typu WR-10 do ZEC w Bartoszycach Wymagany termin wykonania zamówienia: Do 31 08 2004 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Oferent wnosi wadium w wysokości 3.000,- Kryteria oceny ofert : Cena – 75 % Referencje –1 5 % Warunki płatności – 5 % Gwarancja – 5 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawę podgrzewacza wodnego”. i „Nie otwierać przed 22.06.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-06-22 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-06-22 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach przetargu są : Sławomir Chmielewski tel. 764 30 59 Antoni Sikorski tel. 764 11 60 .

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-05-27 09:22
15 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę , montaż i uruchomienie stacjonarnych aparatów do pomiaru prób z wiatami ochronnymi do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach Wymagany termin wykonania zamówienia: Do 04 06 2004 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Oferent nie wnosi wadium Kryteria oceny ofert : Cena – 90 % Referencje – 5 % Warunki płatności – 5 % Gwarancja – 10 % Roczny koszt eksploatacji – 10 % Czas dojazdu serwisu – 10 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa stacjonarnych aparatów do pomiaru prób”. i „Nie otwierać przed 04.05.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-05-04 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-05-04 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach przetargu są : Mirosław Bieńkowski tel 762 80 11 Dariusz Urbański tel. 762 37 53 .

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-04-15 07:59
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-15 11:19
14 / 2004 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Dostawę flokulanta do odwadniania osadu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach Wymagany termin wykonania zamówienia: Rok 2004 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych . Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Wodociągowo- Ciepłowniczej Sp z o.o. COWIK ul Limanowskiego 1 11 - 200 Bartoszyce w godzinach 7 - 14 Oferent nie wnosi wadium Kryteria oceny ofert : Cena – 90 % Referencje – 5 % Warunki płatności – 5 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa flokulanta ”. i „Nie otwierać przed 30.04.2004 godz. 9 00” należy składać do dnia 2004-04-30 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 2004-04-30 o godz. 9 30 . Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach przetargu są : Mirosław Bieńkowski tel 762 80 11 Dariusz Urbański tel. 762 37 53 .

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2004-04-14 14:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-15 11:19

Opis strony

Stronę edytował: Mirosław Bieńkowski, e-mail: bienkowski@poczta.neostrada.pl, tel. (89) 7628011

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10795
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-03-09 12:26:20