Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

13 / 2006
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie rekonstrukcji studni wierconej nr 8 w Bartoszycach Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja studni wierconej nr 8 w Bartoszycach. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonych przedmiarach robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych . Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2006r. Termin związania ofertą: 30 dni Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.cowik-bartoszyce.pl, w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14, bądź drogą pocztową pokrywając koszty druku oraz przekazania. Kryteria oceny ofert: Cena – 90 % Referencje 10 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wykonanie rekonstrukcji studni wierconej nr 8 w Bartoszycach ” i „Nie otwierać przed 15.11.2006 godz. 9.00” należy składać do dnia 15.11.2006 godz. 9.00 w siedzibie spółki w pokoju nr 3 przy Limanowskiego 1 w Bartoszycach. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 15.11.2006 godz. 9.30. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 0-89 762 80 11 załączniki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
    data publikacji: 2006-11-02 07:29
  • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-02 07:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25031
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-11-03 10:00